Bảo hiểm xã hội tỉnh: Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

30/03/2020 05:33 PM


Xác định cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHXH, BHYT) là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, những năm qua, BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1.1.2019 của Chính phủ.

 

Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội tỉnh

Cụ thể hóa các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính liên quan đến cấu phần “nộp BHXH” góp phần thực hiện mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số “Nộp thuế và BHXH” năm 2019 lên từ 7-10 bậc. Thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính theo quy định của BHXH Việt Nam, đến nay thủ tục hành chính BHXH, BHYT còn 27 thủ tục, giảm 1 thủ tục so với năm 2018, giảm 305 thủ tục so với năm 2014. Trong đó, giao dịch công trực tuyến mức độ 2 có 9 thủ tục, mức độ 3 có 6 thủ tục và mức độ 4 có 12 thủ tục.

 

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh duy trì và cải tiến trong áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2008 về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, đáp ứng nhu cầu giảm tối đa thời gian, chi phí cho đơn vị trong việc tham gia BHXH, BHYT, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Duy trì công khai số điện thoại “đường dây nóng” và các thủ tục hành chính tại công sở từ BHXH tỉnh đến BHXH các huyện, thị xã, thành phố và trên Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh để các tổ chức, cá nhân biết và liên hệ; ban hành danh mục và quy trình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để triển khai thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH, BHXH tỉnh đã thực hiện đa dạng hóa nhiều phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo 3 hình thức: Qua bộ phận “một cửa” tại trụ sở cơ quan BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các huyện; qua giao dịch điện tử và qua dịch vụ bưu chính công ích.


Theo số liệu tổng hợp, năm 2019, tổng số hồ sơ ngành BHXH trong tỉnh đã tiếp nhận trên 1 triệu hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua Bưu điện chiếm trên 27%; 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ chậm, muộn; tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết trả qua Bưu điện chiếm 78%. 


Bên cạnh đó, BHXH thường xuyên phối hợp với Bưu điện trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện thu, chi trả các chế độ BHXH, BHYT cho các đối tượng thụ hưởng và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an toàn tuyệt đối quỹ tiền mặt.


BHXH tỉnh hiện đang quản lý chi trả cho trên 50 nghìn người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng, trong đó chi qua tài khoản cá nhân chiếm 3,4%; 99% đối tượng hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp nhận qua tài khoản cá nhân; tăng cường thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn và thực hiện việc chi trả bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an toàn, kịp thời.


Một trong những bước đi đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính là việc tin học hóa trong quản lý khám, chữa bệnh, giám định và thanh toán BHYT. Nhờ việc sử dụng Hệ thống thông tin giám định BHYT, các chi phí ngoài quy định được phát hiện và xử lý, tình trạng trục lợi quỹ sẽ được ngăn chặn kịp thời, người bệnh giảm thời gian chờ khám bệnh, thanh toán viện phí. Ngoài ra, người bệnh được cung cấp đầy đủ thông tin về chi phí được quỹ BHYT chi trả, tham gia giám sát quyền lợi được hưởng, đây cũng là một phương pháp tuyên truyền thiết thực đến người dân biết về quyền lợi khi tham gia BHYT.

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT kết nối liên thông với hệ thống giám định BHYT để thực hiện giám định toàn phần trên phần mềm. Hệ thống thông tin giám định BHYT đã kết nối với 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. Năm 2019, các cơ sở y tế đã tiếp nhận hồ sơ khám, chữa bệnh BHYT cho gần 1,3 triệu lượt người; 3 tháng đầu năm nay, trung bình mỗi tháng các cơ sở y tế đã tiếp nhận và khám, chữa bệnh cho gần 100 nghìn người với tỷ lệ liên thông dữ liệu hàng tháng đạt 100%.


Thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24.12.2016. Duy trì, áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm hệ thống quản lý chất lượng luôn được rà soát, bổ sung và cải tiến phù hợp với tiến trình cải cách hành chính; nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ viên chức, người lao động, nhất là  những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi công vụ đối với các đơn vị trực thuộc; kiên quyết kiểm điểm, xử lý cán bộ sai phạm trong việc thực hiện công vụ. Đồng thời, tích cực tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là thông tin kịp thời về những thay đổi của chính sách, biểu mẫu, hồ sơ, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm cho doanh nghiệp có đủ thông tin và thời gian chuẩn bị cần thiết trước khi chính sách mới được áp dụng

nguồn Báo Hưng Yên