Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT
Loại văn bản:
Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Vũ Chí Toàn- TP Khai thác và thu nợ
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm