Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Hưng Yên (64)
Trích yếu: V/v triển khai tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn quy trình, thủ tục và hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tạm dừng thực hiện Quyết định số 34/QĐ-BHXH ngày 12/02/2020
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo mức lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2020
Ngày ban hành:
11/02/2020
Ngày có hiệu lực:
11/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công tác số hóa hồ sơ để đưa vào lưu trữ hồ sơ điện tử
Ngày ban hành:
13/02/2020
Ngày có hiệu lực:
13/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2020
Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh Hưng Yên kể từ ngày 01/01/2020
Ngày ban hành:
23/12/2019
Ngày có hiệu lực:
23/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 91/QĐ-BHXH: Về việc công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi năm 2019
Ngày ban hành:
24/04/2019
Ngày có hiệu lực:
24/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực