Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính phủ (1)
Trích yếu: Nghị quyết số 125/NQ-CP: Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
29/11/2017
Ngày có hiệu lực:
29/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực