Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chỉ thị (1)
Trích yếu: Chỉ thị số 10/CT-BYT: Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống hành vi trục lợi quỹ BHYT
Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày có hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực