Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kế hoạch (6)
Trích yếu: Kế hoạch số 2353/KH-BHXH: Tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”
Ngày ban hành:
19/06/2019
Ngày có hiệu lực:
19/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 2090/KH-BHXH: Kế hoạch tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về BHXH, BHYT nhân Ngày báo chí cách mạng Việt nam (01/6) và ngày BHYT Việt Nam (01/7)
Ngày ban hành:
07/06/2018
Ngày có hiệu lực:
07/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 115/KH-BHXH: Công tác thông tin, truyền thông năm 2018
Ngày ban hành:
02/03/2018
Ngày có hiệu lực:
02/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 119/KH-BHXH về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Ngày ban hành:
05/03/2018
Ngày có hiệu lực:
05/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành:
02/08/2017
Ngày có hiệu lực:
02/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch: Triển khai, rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động
Ngày ban hành:
08/03/2017
Ngày có hiệu lực:
08/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực