Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Luật (1)
Trích yếu: Luật Tố cáo 2018 và tài liệu giới thiệu Luật
Ngày ban hành:
25/06/2018
Ngày có hiệu lực:
25/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực