Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản hướng dẫn (3)
Trích yếu: V/v triển khai tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn quy trình, thủ tục và hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình tiếp nhận, luân chuyển và thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành:
03/11/2016
Ngày có hiệu lực:
03/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực