Số / Ký hiệu: 512/TB-BHXH
Trích yếu: Thông báo về việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh Hưng Yên kể từ ngày 01/01/2020
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
BHXH Hưng Yên
Lĩnh vực:
Văn bản BHXH Tỉnh
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Giám đốc Phạm Hữu Hiện
Ngày ban hành:
23/12/2019
Ngày có hiệu lực:
23/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
512/TB-BHXH: Thông báo về việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh Hưng Yên kể từ ngày 01/01/2020
Nội dung trong tệp đính kèm