Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (104)
Trích yếu: Tài liệu Hội nghị ngày 08/9/2018
Ngày ban hành:
05/09/2018
Ngày có hiệu lực:
05/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
26/07/2018
Ngày có hiệu lực:
26/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản số 551/BHXH-QLT-CST: Về việc giải quyết vướng mắc và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp thu; cấp sổ, thẻ
Ngày ban hành:
03/08/2018
Ngày có hiệu lực:
03/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 772/QĐ-BHXH: Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
15/06/2018
Ngày có hiệu lực:
15/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 2090/KH-BHXH: Kế hoạch tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về BHXH, BHYT nhân Ngày báo chí cách mạng Việt nam (01/6) và ngày BHYT Việt Nam (01/7)
Ngày ban hành:
07/06/2018
Ngày có hiệu lực:
07/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản số 368: Về việc thực hiện tiến độ bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý
Ngày ban hành:
04/06/2018
Ngày có hiệu lực:
04/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản số 336/BHXH-CST: Về việc hoàn thành rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý
Ngày ban hành:
24/05/2018
Ngày có hiệu lực:
24/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 159/BHXH-TN&TKQTTHC: V/v chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ giải quyết tục hành chính
Ngày ban hành:
20/03/2018
Ngày có hiệu lực:
20/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực