Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Tỉnh (26)
Trích yếu: V/v hướng dẫn cấp thẻ tháng 12 năm 2016 và gia hạn thẻ BHYT năm 2017
Ngày ban hành:
02/11/2016
Ngày có hiệu lực:
02/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ-BNN theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động
Ngày ban hành:
13/10/2016
Ngày có hiệu lực:
13/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực