• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Hoài thu
Email:
Ngày gửi:
13/08/2018
Lĩnh vực:
Chế độ BHXH một lần
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Do sức khỏe không tớt nên khi bầu được 7 tháng em xin nghỉ thai sản 1/7/2017. Sau khi sinh em không khỏe nên không đi làm lại được em xin nghỉ công ty không giải quyết đến nay vẫn chưa chốt sổ bao hiểm cho em vậy em phải làm sao để chốt được sổ ạ.

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
22/08/2018
File đính kèm:
Câu trả lời:

BHXH Khánh Hòa phúc đáp câu hỏi của bạn như sau:
Bạn phải viết đơn xin thôi việc gửi công ty đề nghị họ làm thủ tục chốt sổ. Trường hợp công ty vẫn không chốt sổ cho bạn, bạn viết đơn gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để được giúp đỡ.