• HỎI ĐÁP
Người gửi:
TRần Thị Thùy Dương
Email:
thanhgia77@gmail.com
Ngày gửi:
11/02/2020
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh BHYT
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

tôi đóng tiền mua thẻ BHYT tự nguyện từ ngày 13 tháng 12 năm 2019 nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được thẻ BHYT , xin hỏi thời gian để có thẻ BHYT là bao lâu kể từ ngày nộp tiền

Trả lời bởi:
Phòng Quản lý Thu - Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa
Ngày trả lời:
17/02/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

- Theo quy định không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (có nghĩa là cơ quan BHXH đã nhận đủ tiền và hồ sơ là danh sách mẫu D03-TS do Đại lý cung cấp).

- Theo quy định đối với trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng. Đối với trường hợp thẻ gia hạn thì thẻ BHYT có giá trị từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT.

Đề nghị Chị cung cấp thêm thông tin đầy đủ , cụ thể để chúng tôi tìm hiểu trả lời cụ thể hơn. Số điện thoại liên hệ: 0935560474 (Lệ)