HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI PHƯỜNG LỘC THỌ

04/03/2020 05:06 PM


Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 264/KHLT-BHXH-UBNDLT ngày 03/03/2020 giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban nhân dân (UBND) phường Lộc Thọ về việc Tổ chức hội nghị thông tin, truyền thông, tuyên truyền người tham gia BHXH năm 2020.

Hôm nay, ngày 04/03/2020 tại hội trường UBND phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. BHXH tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho đội ngũ cán bộ của phường.

 

 

Tham gia hội nghị có 70 cán bộ phường là lãnh đạo Đảng, chính quyền, các mặt trận, đoàn thể, các bí thư, tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn phường.  

Hội nghị đã giúp đội ngũ cán bộ địa phương nắm vững hơn các chính sách, chế độ của BHXH tự nguyện nhằm có thể tư vấn, giải đáp, tuyên truyền đến từng người dân, từng người lao động. 

 

 

Sau hội nghị này, cơ quan BHXH sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị thông tin, truyền thông, tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến từng tổ dân phố thuộc phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. 

                                                                                                                                                                                                         T.H.G