Tài khoản đóng BHXH BHYT của hệ thống BHXH tỉnh Khánh Hòa

17/04/2020 10:23 AM


BHXH KHÁNH HÒA Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa 60110009850017 35 đường 2 tháng 4, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP.Nha Trang Khánh Hòa 4701202932015 161 đường Thống Nhất, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa 0061001077779 17 đường Quang Trung, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN DIÊN KHÁNH Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Diên Khánh 4703202932075 Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Khánh Hòa – PGD Diên Khánh 0061001151555 Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
BHXH NINH HÒA Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT thị xã Ninh Hòa 4704202932055 385 đường Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa - PGD Ninh Hòa 0061001103970 668 đường 2/4, phường Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa - PGD Ninh Hòa 60110009850053 525 Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa,  tỉnh Khánh Hòa
BHXH VẠN NINH Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Vạn Ninh 4705202932045 389 đường Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Khánh Hòa - PGD Vạn Ninh 0061001150123 Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
BHXH TP CAM RANH Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Cam Ranh 4702202932035 1730 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa - PGD Cam Ranh 60110009850071  156 đường 22/8, phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi Nhánh Nha Trang - PGD Cam Ranh 0581000764068  100 đường 22/8, phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
BHXH CAM LÂM Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Cam Lâm 4706202932105 Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang - PGD Cam Đức 0581000764459 Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
BHXH KHÁNH VĨNH Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Khánh Vĩnh 4712202932065 Số 149 đường Hùng Vương, Thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang - PGD Lộc Thọ 0581000787503 Số 07 khu tập thể Quân y 87, đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
BHXH KHÁNH SƠN Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Khánh Sơn 4711202932085 Số 43 Lê Duẫn,Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa