Quy trình đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

25/03/2020 09:20 AM


Thực hiện Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thực hiện Công văn số 778/BHXH-CSXH ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Căn cứ vào tình hình thực tế phân cấp giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho BHXH huyện, thị xã, thành phố (BHXH huyện), BHXH tỉnh Khánh Hòa sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện Quy trình nội bộ tiếp nhận và trả kết quả TTHC về đăng ký tham gia BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH; giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu thuộc lĩnh vực giải quyết các chế độ BHXH, BHTN.

Để biết thêm chi tiết xin xem file đính kèm.