Hướng dẫn thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng

10/04/2020 11:15 AM


Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng đang nhận các chế độ hưu trí, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; BHXH tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn số 474/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn việc thay đổi hình thức nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng từ tiền mặt sang hình thức chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng (ATM) của cá nhân theo các trường hợp như sau (người hưởng lựa chọn một trong các hình thức sau):

I. Đối với người hưởng đã có tài khoản ATM:

1. Trường hợp 1: Người hưởng chưa khai báo số điện thoại với cơ quan BHXH, không thực hiện giao dịch điện tử thì thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Cá nhân khai báo thông tin về việc thay đổi hình thức nhận tiền theo mẫu số 2-CBH (Có biểu mẫu kèm theo). Chú ý khai báo đầy đủ thông tin theo mẫu, số điện thoại, địa chỉ thường trú phải đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chính xác để Chuyên quản của cơ quan BHXH tiện liên hệ và hướng dẫn.

- Bước 2: Gửi file chụp (hình ảnh) tờ khai mẫu 2-CBH qua ứng dụng Zalo của phòng Chế độ BHXH theo số điện thoại: 0592.060.307. Hoặc gửi qua email theo địa chỉ: cdbhxh@khanhhoa.vss.gov.vn.

- Bước 3: Chuyên quản của cơ quan BHXH thực hiện kiểm tra tờ khai và thông báo lại cho người hưởng được biết: Bổ sung tờ khai (nếu trường hợp tờ khai chưa đầy đủ thông tin) hoặc hướng dẫn chuyển bản chính mẫu số 2-CBH cho cơ quan BHXH.

- Bước 4: Người hưởng gửi bản chính mẫu số 2-CBH cho cơ quan BHXH qua đường bưu điện theo địa chỉ: BHXH Khánh Hòa. số 05 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chuyên quản của cơ quan BHXH chỉ thực hiện cập nhật điều chỉnh thông tin của cá nhân ngay khi nhận được bản chính mẫu 2-CBH.

Kết thúc quy trình: Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh.

2. Trường hợp 2: Thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

2.1. Trường hợp người hưởng đã khai báo số điện thoại với cơ quan BHXH. (Thực hiện theo hướng dẫn đính kèm: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI HÌNH THỨC NHẬN LƯƠNG HƯU VÀ CHẾ ĐỘ BHXH QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ).

2.2. Trường hợp người hưởng chưa khai báo số điện thoại với cơ quan BHXH,

thực hiện theo các bước:

- Bước 1: Thực hiện kê khai mẫu TK01 để bổ sung thông tin số điện thoại cho cơ quan BHXH, theo biểu đính kèm.

- Bước 2: Người hưởng gửi bản chính mẫu số TK01 cho cơ quan BHXH qua đường bưu điện theo địa chỉ: BHXH Khánh Hòa. số 05 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Bước 3: Chuyên quản BHXH thực hiện cập nhật thông tin của người hưởng ngay khi nhận được bản chính mẫu TK01 và thông báo lại với người hưởng đã cập nhật thông tin thành công.

Sau khi cơ quan BHXH cập nhật thành công số điện thoại, cá nhân tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử. (Thực hiện theo hướng dẫn đính kèm: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI HÌNH THỨC NHẬN LƯƠNG HƯU VÀ CHẾ ĐỘ BHXH QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ).

II. Trong trường hợp người hưởng chưa mở tài khoản cá nhân (ATM):

Trong trường hợp người hưởng chưa mở tài khoản ATM thì liên hệ với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh để thực hiện mở tài khoản cá nhân ATM. Sau đó tiếp tục thực hiện như hướng dẫn đối với trường hợp đã có tài khoản ATM.

Người hưởng có thể liên hệ với Ngân hàng Vietcombank Khánh Hòa để thực hiện mở tài khoản cá nhân ATM theo các địa chỉ sau:

- Trụ sở Vietcombank Khánh Hòa, số 17 Quang Trung, Nha Trang. Đầu mối liên hệ: Bà Bùi Thị Hải Phú – 0905 144 888 (Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng), Ông Huỳnh Thái Khoa – 0905 007 900 (Trưởng phòng KHBL).

- Vietcombank Phòng Giao Dịch Phước Hải, Chung cư CT1 VCN Phước Hải. Đầu mối liên hệ: Ông Đình Trung – 0905 228 779 (Trưởng Phòng).

- Vietcombank PGD Nguyễn Thiện Thuật, 24C Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang. Đầu mối liên hệ: Bà Ngàn Thương – 0901 919 838 (Trưởng Phòng).

- Vietcombank PGD Bình Tân, chung cư 192 Dã Tượng, Nha Trang. Đầu mối liên hệ: Ông Quang Vịnh – 0901 900 719 (Trưởng Phòng).

- Vietcombank PGD Vĩnh Phước, 626 Đường 2/4, Nha Trang. Đầu mối liên hệ: chị Mộng Lành – 0903 585 159 (Trưởng Phòng).

Mọi thắc mắc xin liên hệ với cơ quan BHXH tỉnh Khánh Hòa (Phòng Chế độ BHXH): Số điện thoại bàn: 02583.827.443; Số điện thoại di động: 0592.060.307 (liên hệ ông Hùng hướng dẫn mẫu 02-CBH); 0915.547.000 (liên hệ ông Huy hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử)./.