• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
Loại thủ tục Bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực giải quyết chế độ BHXH
Cơ quan thực hiện BHXH Việt Nam
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện

Bước 1:  Người đề nghị nộp hồ sơ trực tiếp tại BHXH tỉnh/huyện hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến BHXH tỉnh.

Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ từ người đề nghị, xử lý theo phân cấp.

Bước 3:

a) BHXH tỉnh tiếp nhận hồ sơ từ người đề nghị hoặc từ BHXH huyện; giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho người nộp hoặc BHXH huyện.

b) BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh để trả cho người đề nghị.

Cách thức thực hiện

Nộp  hồ  sơ  và  nhận  kết  quả  trực  tiếp  tại  BHXH  huyện  hoặc BHXH tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ

1.Đối với trường  hợp hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg:

a) Bản chính Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 01- QĐ613)

b) Trường hợp  hồ  sơ  hưởng  trợ  cấp  mất  sức  lao  động  do  cơ quan  BHXH  quản  lý  không  có  hoặc  bị  thiếu,  tùy  theo  từng trường hợp cụ thể NLĐ nộp bổ sung:

- Bản chính Quyết định của cơ quan, đơn vị cho nghỉ việc vì mất sức lao động.

- Bản chính Phiếu cá nhân (đối với trường hợp tại mặt sau của Quyết định nghỉ việc không ghi quá trình công tác;

- Bản chính Biên bản giám định y khoa (trừ trường hợp nghỉ việc  vì  mất  sức  lao  động  theo  Nghị  quyết  16-HĐBT ngày 8/2/1982)

- Bản chính Quyết định hoặc Thông báo thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Đối với trường hợp có bản chính Bản trích lục hồ sơ mất sức lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì được sử dụng thay cho hồ sơ mất sức lao động nêu trên.

c) Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (bản sao) đối với trường hợp đối tượng bị phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích trở về (bản sao) đối với trường hợp đối tượng bị Tòa án tuyên bố là mất tích trở về hoặc Quyết định trở về nước định cư hợp pháp (bản sao) đối với trường hợp đối tượng xuất cảnh trở về định cư hợp pháp;

2. Đối với người đủ điều kiện hưởng  trợ  cấp  hàng  tháng nhưng chưa được giải quyết mà bị chết từ ngày 01/7/2010 trở đi

a. Bản chính Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng của thân nhân đối tượng theo Mẫu số 03-QĐ613;

b. Bản sao giấy chứng tử của đối tượng hoặc bản sao giấy khai tử hoặc bản sao Quyết định của Tòa án tuyên bố đã chết hoặc giấy xác  nhận  của  Ủy  ban  nhân  dân  xã,  phường,  thị  trấn  nơi chôn cất (bản chính);

c. Bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù đối với trường hợp đối tượng bị phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc bản sao Quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích trở về đối với trường hợp đối tượng bị Tòa án tuyên bố là mất tích trở về hoặc bản sao Quyết định trở về nước định cư hợp pháp đối với  trường  hợp  đối  tượng  xuất  cảnh  trở  về  định  cư hợp pháp;

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản chính Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 01-QĐ613).

- Bản chính Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng (Mẫu số 03-QĐ613)


Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người  hết  thời  hạn  hưởng  trợ  cấp  mất  sức  lao  động,  không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 01 tháng 3 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Quyết định  số  812/TTg  ngày  12  tháng  12  năm 1995  của Thủ  tướng Chính phủ mà có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm (kể cả trường hợp đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động theo quy định tại Nghị định số 163/CP ngày 04  tháng  7  năm  1974  của  Hội  đồng  Chính  phủ),  bao  gồm: Người  đã  hết  thời  hạn  hưởng  trợ  cấp  mất  sức  lao  động  hàng tháng  và  hết  tuổi  lao  động  (nam  đủ  60  tuổi,  nữ  đủ  55  tuổi) trước ngày 01 tháng 7 năm 2010; người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm 2010 chưa hết tuổi lao động được hưởng trợ cấp hàng tháng khi có đủ điều kiện:

-  Đã hết thời hạn  hưởng  trợ  cấp  mất sức lao  động  mà không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

- Đã hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi trở lên, nữ đủ 55 tuổi trở lên)

Cơ sở pháp lý

- Thông tư liên tịch số 21/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC;

- Công văn số 1969 BHXH/CĐCS ;

- Công văn số 1614 BHXH/CĐCS;

- Quyết định số 613/QĐ-TTg;

- Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quyết định số 613/QĐ-BHXH ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động;

- Công văn số 2834/BHXH-CSXH ;

- Công văn số 1594/BHXH-CSXH;

- Công văn số 3984/BHXH-CSXH;

- Công văn số 5371/BHXH-CSXH.

Thông tin thêm