• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam
Loại thủ tục Bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực giải quyết chế độ BHXH
Cơ quan thực hiện BHXH Việt Nam
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người hưởng nộp hồ sơ theo quy định cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đang  chi trả lương  hưu, trợ  cấp BHXH hàng tháng.

Trường  hợp  giao  dịch  điện  tử:  NLĐ  đăng  ký  nhận  mã  xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt  Nam  hoặc  qua  Tổ  chức  I-VAN,  trường  hợp  không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 2: BHXH tỉnh/huyện tiếp nhận đủ hồ sơ hoặc NLĐ sau đó thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản sao không có chứng thực và trả lại bản chính cho NLĐ để trả cho NLĐ; giải quyết, trả hồ sơ đã giải quyết cho NLĐ.

Cách thức thực hiện

1. NLĐ lựa chọn nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

- Qua giao dịch điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

2. Người hưởng nhận trợ cấp bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Thành phần hồ sơ

1.  Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư

1.1. Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu 14-HSB);

1.2.  Bản  sao  Giấy  xác  nhận  của  cơ  quan  có  thẩm quyền  về việc  thôi quốc tịch  Việt  Nam hoặc bản  dịch  tiếng  việt được chứng thực của một trong các giấy tờ sau:

- Hộ chiếu do nước ngoài cấp.

- Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp; giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài.

- Giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

2. Đối với công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp  BHXH  hàng  tháng  không  còn  cư  trú ở Việt  Nam: Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB).

Số lượng hồ sơ 01 bộ (áp dụng cho giao dịch trực tiếp và giao dịch điện tử mà chưa chuyển đổi hồ sơ giấy sang dạng điện tử)
Thời hạn giải quyết

Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB)

- Giấy ủy quyền (Mẫu số 13-HSB)


Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Có yêu cầu hưởng trợ cấp một lần thuộc một trong các trường hợp sau:

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

- Công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng không còn cư trú ở Việt Nam

Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP;

- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP;

- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP;

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH;

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH;

- Quyết định 838/QĐ-BHXH;

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH;

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

Thông tin thêm