Thông báo thay đổi số điện thoại của Bảo hiểm xã hội huyện Diên Khánh

19/03/2020 02:35 PM


Hiện tại Bảo hiểm xã hội huyện Diên Khánh đã chuyển đến làm việc tại trụ sở mới tại Thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (Quốc lộ 27C từ Cầu Lùng đi Đà Lạt).

Do tại vị trí trụ sở mới không có cáp điện thoại vì vậy BHXH huyện chuyển sang dùng điện thoại vô tuyến với đầu số mới. Để tiện việc liên hệ giải quyết công việc, Bảo hiểm xã hội huyện Diên Khánh thông báo đến đơn vị sử dụng lao động số điện thoại của các bộ phận chuyên môn thuộc BHXH huyện Diên Khánh như sau:

 

- Bảo vệ:  0258.3600043
- Bộ phận TN & TKQ TTHC:  0258.3600044
- Bộ phận kế toán:     0258.3600042
- Bộ phận thu, chính sách:    0258.3600048
- Bộ phận giám định, sổ thẻ:   0258.3600047
- Phó Giám đốc (Nguyễn Anh Thư): 0258.3600049
- Giám đốc:  0258.3600046