BHXH huyện Khánh Vĩnh Nỗ lực hoàn thành cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365

24/04/2016 10:36 AM


 
 Tính đến tháng 3/2016, BHXH huyện đã in, phát hành 20.064 thẻ cho người nghèo đạt 99,5% và 3.691 thẻ cho người cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, nâng  tổng số thẻ BHYT đã phát hành cho tất cả các nhóm đối tượng lên 33.947 thẻ, đạt tỷ lệ 91% dân số của huyện được bao phủ BHYT.

Hiện nay, UBND huyên chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, rà soát, phân loại đối tượng, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tất cả các đối tượng thuộc ngân sách
đều có thẻ BHYT, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan  BHXH huyện kiểm tra, rà soát các đối tượng tránh trùng thừa, sai, thiếu thông tin cá nhân, không đúng đối tượng tham gia… kịp thời  xác minh, bổ sung hồ sơ để tiếp tục lập danh sách cấp thẻ theo đúng quy định.
BHXH Khánh Vĩnh