UBND thị xã Ninh Hòa: Triển khai kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân

24/04/2016 10:39 AM


    
 
Tại hội nghị, cùng với việc công bố các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch BHYT toàn dân, UBND thị xã đã chỉ đạo các xã, phường tăng cường việc tổ chức thống kê, vận động người dân trên địa bàn tham gia BHYT; thường xuyên kiểm tra, rà soát các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tất cả trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người thuộc hộ cận nghèo đều phải được tham gia BHYT. Đồng thời,  giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, phường, phấn đấu trong năm 2016  phải vận động thêm 25.956 người tham gia BHYT, nâng tổng số người tham gia BHYT lên 164.233 người, đạt tỉ lệ bao phủ 68,1% dân số thị xã./.  
Thùy Nhung - BHXH thị xã Ninh Hòa