Đẩy mạnh thanh toán trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội không dùng tiền mặt

06/11/2019 10:30 AM


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chính phủ về thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng dịch vụ chi trả trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh có cơ chế khuyến khích tăng nhanh số lượng người sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tổ chức tốt cơ sở vật chất, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 điều kiện an ninh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật đáp ứng yêu cầu của người dùng. Đối với BHXH tỉnh, UBND tỉnh đề nghị chuẩn hóa thông tin dữ liệu người hưởng trợ cấp BHXH; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo kế hoạch; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tài chính, kiểm tra, kiểm soát nội bộ việc chấp hành quy định tài chính, kế toán, quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Được biết, mục tiêu của Chính phủ đến năm 2020 phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng, đến năm 2021, mục tiêu này là 50%. Trong khi đó, tại tỉnh Khánh Hòa, số tiền chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng và số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai tang phí, tử tuất,… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt còn hạn chế. Đến ngày 31-8-2019, số tiền chi trả trợ cấp BHXH qua hệ thống ngân hàng mới đạt tỷ lệ 23,5%, số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mới đạt 43,43%, số người nhận trợ cấp thất nghiệp đạt 48,73%, số người nhận trợ cấp BHXH ngắn hạn đạt 14,96%,…
Xem văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tại đây.pdf

Nguồn: Cổng TTĐT Khánh Hòa.