BHXH thị xã Ninh Hòa: Phối hợp cùng Bưu điện thị xã ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

25/02/2020 11:07 AM


Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc hỗ trợ phối hợp tổ chức ra quân phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Sáng ngày 22/02/2020, cán bộ viên chức - đoàn viên Bảo hiểm xã hội thị xã Ninh Hòa tham gia cùng với cán bộ nhân viên Bưu điện thị xã ra quân thực hiện tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thị xã.

Buổi ra quân gồm có 6 tổ, mỗi tổ phụ trách từ 04 đến 05 xã, Cán bộ nhân viên Bưu điện thị xã và BHXH thị xã tham gia hỗ trợ nhân viên Bưu điện Văn hóa xã tuyên truyền vận động người dân tại các hộ dân tham gia, trong đó chú trọng tuyên truyền với những người dân có thu nhập

Đợt ra quân đã vận động được 63 người tham gia. Đây là đợt ra quân lần thứ hai trong năm 2020 tại thị xã Ninh Hòa, đợt 1 Bảo hiểm xã hội thị xã Ninh Hòa đã vận động được 96 người tham gia tại 2 phường Ninh Diêm và Ninh Thủy./.

Trần Đình Tấn