Vẫn thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa trong thời gian từ 01/4 đến 15/4/2020

02/04/2020 03:06 PM


Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn số 1061/BHXH-PC và 1068/BHXH-PC về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19 gửi BHXH các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.Vẫn thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa 
trong thời gian từ 01/4 đến 15/4/2020

 

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Ngành như sau:

1. Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tốt nhất quyền lợi của người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020: bố trí công chức, viên chức trực giải quyết công việc theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 1058/BHXH-TCCB ngày 31/3/2020 với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp nhưng phải đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Đối với việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020: Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố thống nhất với tổ chức bưu điện về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Đối với các TTHC của Ngành thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện: Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các địa phương. 

5. Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC sau ngày 15/4/2020: thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Ngành, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 duy trì hiệu quả hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đối với tổ chức, cá nhân./ 

 

THG

  • TIN BÀI LIÊN QUAN