Tập huấn công tác giám định tập trung theo tỷ lệ cho các cơ sở y tế

BHXH Khánh Hòa tham gia hội thi Văn hoá công sở 2016

Tăng cường công tác tuyên truyền đến cơ sở

BHXH Khánh Hòa: Tập huấn Luật BHXH 2014 cho doanh nghiệp

Game show “chuyến xe buýt kỳ thú” tại Khánh Hòa

Khánh Hòa: Phổ biến chính sách BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp

Khánh Hòa: Tuyền truyền chính sách BHXH, BHYT cho nhân dân vùng biển đảo

UBND tỉnh Khánh Hòa: Quyết liệt chỉ đạo công tác lập danh sách HGĐ tham gia BHYT

Phổ biến chính sách BHXH, BHYT cho tuyên truyền viên Bộ đội Biên phòng tỉnh

BHXH thị xã Ninh Hòa: Tập huấn giao dịch hồ sơ điện tử về BHXH, BHYT cho các đơn vị SDLĐ