Các hành vi gian lận được quy định thế nào?

29/09/2019 09:41 AM


Các hành vi gian lận được quy định thế nào?

Một số bạn đọc: Đề nghị Tòa soạn cho biết cụ thể cách giải thích của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về một số thuật ngữ liên quan đến tội gian lận BHYT quy định tại Điều 215 Bộ luật Hình sự.

Trả lời: Tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 25/6/2019 hướng dẫn áp dụng một số Điều của Bộ luật Hình sự, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã giải thích rõ một số thuật ngữ, trong đó, các thuật ngữ liên quan đến tội gian lận BHYT quy định tại Điều 215 được giải thích như sau:

- Lập hồ sơ bệnh án khống quy định tại điểm a khoản 1 Điều 215 của Bộ luật Hình sự là trường hợp không có sự việc khám bệnh, chữa bệnh (KCB) hoặc có sự việc KCB của người tham gia BHYT nhưng họ không phải điều trị mà vẫn lập hồ sơ bệnh án cho họ.


Ảnh minh họa


- Kê đơn thuốc khống quy định tại điểm a khoản 1 Điều 215 của Bộ luật Hình sự là trường hợp không có sự việc KCB hoặc có sự việc KCB của người tham gia BHYT nhưng không có việc sử dụng thuốc mà vẫn kê đơn thuốc cho người có thẻ BHYT.

- Kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế (VTYT), dịch vụ kỹ thuật (DVKT), chi phí giường bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 215 của Bộ luật Hình sự là trường hợp có sự việc KCB của người tham gia BHYT nhưng kê số lượng thuốc, VTYT, DVKT nhiều hơn số lượng thuốc, VTYT, DVKT mà thực tế người bệnh sử dụng hoặc kê thêm các loại thuốc, VTYT, DVKT mà thực tế người bệnh không sử dụng; kê tăng số lượng ngày điều trị nội trú tại cơ sở KCB hoặc kê không đúng tên thuốc, VTYT, loại giường và các DVKT khác mà thực tế người bệnh đã sử dụng để làm tăng tiền chi phí KCB thanh toán vớiquỹBHYT.

- Chi phí khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 215 của Bộ luật Hình sự là các chi phí phát sinh trong quá trình KCB tại cơ sở KCB không bao gồm chi phí tiền thuốc, VTYT, DVKT và chi phí giường bệnh (ví dụ: tiền công khám, chi phí vận chuyển người bệnh...).

- Giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT quy định tại điểm b khoản 1 Điều 215 của Bộ luật Hình sự là hành vi lập, sử dụng hồ sơ, thẻ BHYT không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT của người khác để hưởng chế độ BHYT trái quy định.

- Thẻ BHYT được cấp khống quy định tại điểm b khoản 1 Điều 215 của Bộ luật Hình sự là thẻ BHYT do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người không đóng hoặc không thuộc diện được các tổ chức, nguồn quỹ khác đóng BHYT theo quy định.

- Thẻ BHYT giả quy định tại điểm b khoản 1 Điều 215 của Bộ luật Hình sự là thẻ BHYT không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Thẻ đã bị thu hồi, thẻ bị sửa chữa quy định tại điểm b khoản 1 Điều 215 của Bộ luật Hình sự là thẻ BHYT được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người tham gia BHYT nhưng đã bị thu hồi theo quy định của pháp luật và BHYT hoặc thẻ đã bị sửa chữa, làm sai lệch thông tin của người có thẻ.

Nguồn: Báo BHXH VN.