NHỮNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁM ĐỊNH BHYT ĐẢM BẢO CÂN ĐỐI QUỸ BHYT TẠI BẢO HIỂM XÃ HÔI THÀNH PHỐ CAM RANH

20/12/2019 10:19 AM


Tình hình cân đối dự toán chi khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2019 được đặt biệt quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh nói chung và UBND thành phố Cam ranh ban hành công văn số 3623/UBND-VX ngày 17/9/2019 về việc tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

 Thực hiện chỉ đạo của các cấp trên, Lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội Cam Ranh đã phân công giao nhiệm vụ bộ phận giám định bám sát nhiệm vụ công tác giám định tại các cơ sở y tế trên địa bàn, tăng cường phối hợp các cơ sở y tế thống nhất thực hiện kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2019, với mục tiêu: “Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi người bệnh, chi phí hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp khả năng chi trả của quỹ BHYT” là vấn đề được quan tâm hàng đầu và coi đây là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt quá trình khám chữa bệnh BHYT của các cơ sở Y tế trên địa bàn.

Theo báo cáo tổng kết đánh giá của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2018 chi phí KCB BHYT của tỉnh Khánh Hòa là một trong 13 tỉnh trong cả nước vượt quỹ BHYT, trong đó có 2 cơ sở y tế của Cam ranh là Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh và Trung tâm y tế Cam ranh  đang quản lý 02 phòng khám đa khoa và 15 trạm y tế xã, phường. Năm 2018 vừa qua, chi phí KCB BHYT tại cơ sở khám chữa bệnh Cam Ranh vượt quỹ trên 1,4 tỷ đồng.

Với những giải pháp phối hợp đồng bộ về lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện chuyên môn nghiệp giám định, sự phối hợp hỗ trợ công tác giám định điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cảnh báo và hướng dẫn cho các giám định viên các cơ sở y tế giám định trên hồ sơ bệnh án về các nội dung khám, chữa bệnh ngoại, nội trú có hợp lý chi phí khám chữa bệnh theo quy định và đúng quy trình phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Ngoài ra, các giám định viên thường xuyên trực tại quầy tiếp đón bệnh nhân để kiểm tra các thủ tục hành chính, tránh tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ BHYT từ người bệnh, kiểm tra đúng người, đúng bệnh, đúng thẻ BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán các chi phí bất hợp lý, quá mức cần thiết, chưa đúng theo quy định của Luật khám chữa bệnh, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn khác của các cấp có thẩm quyền.

Với nhiều giải pháp triển khai thực hiện đồng bộ, kết quả sử dụng dự toán khám chữa bệnh BHYT 11 tháng năm 2019 tại các cơ sở y tế của Cam Ranh đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cân đối nguồn kinh phí, cụ thể như sau:

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh: chi phí KCB thực tế phát sinh là 48tỷ 476 triệu đồng (dự toán giao là 48 tỷ 616 triệu đồng), dự toán vừa đủ.

- Trung tâm y tế Cam Ranh: chi phí KCB thực tế phát sinh là 8 tỷ 544 triệu đồng (dự toán giao là 9 tỷ 058 triệu đồng), đã sử dụng 94,32% dự toán.

Kết quả chi phí khám chữa bệnh trong 11 tháng đã đạt được theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên là kiểm soát chi phí, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm cân đối quỹ BHYT. Thời gian còn lại của năm 2019 Bảo hiểm xã hội Cam Ranh tiếp tục phối hợp chặt chẽ các cơ sở khám chữa bệnh, có sự đồng thuận nhất trí cao về chấp hành chỉ đạo của cấp trên và thống nhất mục tiêu khám chữa bệnh BHYT là  “Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi người bệnh, chi phí hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp khả năng chi trả của quỹ BHYT” tiếp tục tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, thực hiện đồng bộ các giải pháp và kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi quá mức cần thiết, chưa hợp lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT của các cơ sở khám chữa bệnh và từ người tham gia BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sử dụng hiệu quả dự toán chi BHYT hàng năm./.

Bs Võ Hoài Lâm