Dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

23/03/2020 09:43 AM


Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa vừa có hướng dẫn về việc dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6-2020. Ảnh minh họa.

Cụ thể, sau khi nhận được hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6-2020 của doanh nghiệp, BHXH tỉnh sẽ tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ và không tính lãi theo quy định. Trong trường hợp đến hết tháng 6-2020, dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì BHXH tỉnh sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12-2020.

Các trường hợp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định cụ thể tại Điểm b, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ.

Đơn vị sử dụng lao động gửi văn bản đề nghị tới Sở LĐ-TB-XH và Sở Tài chính để xem xét, xác định việc bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra. Trên cơ sở xác nhận của 2 sở này, đơn vị tiếp tục có văn bản đề nghị BHXH tỉnh giải quyết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Sau khi kết thúc thời hạn tạm dừng, đơn vị phải đóng đủ các quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bao gồm cả việc đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó.

Xem hướng dẫn chi tiết của BHXH tỉnh tại đây.

THANH HIỀN

Album ảnh hoạt động

  • Lượt truy cập: 99990
  • Tháng này: 628
  • Hôm nay: 745
  • Đang trực tuyến: 225