Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Tỉnh Khánh Hòa (134)
Trích yếu: Gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về việc ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH
Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày có hiệu lực:
21/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
08/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc gia hẹn thẻ năm 2020
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách các điểm chi trả tại xã, phường, thị trấn của Bưu điện tỉnh Khánh Hòa.
Ngày ban hành:
03/09/2019
Ngày có hiệu lực:
03/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo số 2007/BC-BHXH tình hình nợ BHXH tính đến 31/08/2019
Ngày ban hành:
11/09/2019
Ngày có hiệu lực:
11/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 1791/LT-BHXH-GDDT, Hướng dẫn về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
Ngày ban hành:
12/08/2019
Ngày có hiệu lực:
12/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 866/BHXH-CST, V/v Chốt sổ BHXH điện tử không nộp kèm sổ BHXH bản giấy.
Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày có hiệu lực:
26/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thống báo 479/TB-BHXH, V/v cấp lại, cấp đổi thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và giải quyết chế độ trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần cho nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh khánh Hòa
Ngày ban hành:
19/03/2019
Ngày có hiệu lực:
19/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực