Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Khác (4)
Trích yếu: Danh sách các điểm chi trả tại xã, phường, thị trấn của Bưu điện tỉnh Khánh Hòa.
Ngày ban hành:
03/09/2019
Ngày có hiệu lực:
03/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾ HOẠCH 2353/KH-BHXH, Tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”
Ngày ban hành:
28/06/2019
Ngày có hiệu lực:
28/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch 242/KH-BHXH, V/v kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Ngày ban hành:
22/02/2018
Ngày có hiệu lực:
22/02/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 3783/BHXH-PC về việc Thông báo các đơn vị đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
10/02/2015
Ngày có hiệu lực:
29/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực