Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết Định (67)
Trích yếu: Quyết Định 166/QĐ-BHXH, Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
29/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 929/QĐ-BHXH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ...
Ngày ban hành:
26/07/2018
Ngày có hiệu lực:
01/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 772/QĐ-BHXH về việc Công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXHVN
Ngày ban hành:
15/06/2018
Ngày có hiệu lực:
15/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 215/QĐ-BHXH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày ban hành:
08/02/2018
Ngày có hiệu lực:
08/02/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 54/QĐ-BHXH, Ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày có hiệu lực:
05/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư 224/2017/TT-BQP, Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng.
Ngày ban hành:
13/09/2017
Ngày có hiệu lực:
13/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 595/QĐ-BHXH, Ban hành Quy trình thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
01/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 838/QĐ-BHXH V/v Ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
29/05/2017
Ngày có hiệu lực:
29/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực