Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông báo (14)
Trích yếu: Công văn,1154/CNTT-PM,V/v nâng cấp phần mền TST đáp ứng công văn số 3045/BHXH-BT, 3046/BHXH-TS
Ngày ban hành:
02/10/2019
Ngày có hiệu lực:
01/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 866/BHXH-CST, V/v Chốt sổ BHXH điện tử không nộp kèm sổ BHXH bản giấy.
Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày có hiệu lực:
26/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thống báo 479/TB-BHXH, V/v cấp lại, cấp đổi thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và giải quyết chế độ trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần cho nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh khánh Hòa
Ngày ban hành:
19/03/2019
Ngày có hiệu lực:
19/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 532/BHXH-TCCB, thông báo chỉ số xếp hạng và cải cách hành chính năm 2017
Ngày ban hành:
04/04/2018
Ngày có hiệu lực:
04/04/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo 1223/TB-BHXH, Cung cấp dịch vụ công cấp độ 3, 4 của BHXH tỉnh Khánh Hòa
Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày có hiệu lực:
13/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 199/TB-BHXH, V/v Thự hiện trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ
Ngày ban hành:
30/06/2017
Ngày có hiệu lực:
30/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về danh sách chữ ký, mẫu dấu của bác sĩ
Ngày ban hành:
24/04/2017
Ngày có hiệu lực:
24/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách người hành nghề được phân công ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại bệnh viện 22-12
Ngày ban hành:
30/12/2016
Ngày có hiệu lực:
30/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực