Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Báo cáo (23)
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện Hội nghị đối thoại với đơn vị sử dụng lao động lần 02.
Ngày ban hành:
22/11/2019
Ngày có hiệu lực:
22/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo số 2007/BC-BHXH tình hình nợ BHXH tính đến 31/08/2019
Ngày ban hành:
11/09/2019
Ngày có hiệu lực:
11/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo 2172/BC-BHXH, Tình hình nợ BHXH kéo dài trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp khắc phục nợ trong thời gian tới
Ngày ban hành:
21/09/2018
Ngày có hiệu lực:
21/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo 2079/BC-BHXH, tình hình tham gia BHYT học sinh - sinh viên năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
13/09/2018
Ngày có hiệu lực:
13/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cao 1780/BC-BHXH, Tình hình nợ BHXH tính đến tháng 7/2018
Ngày ban hành:
15/08/2018
Ngày có hiệu lực:
15/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo 855/BC-BHXH, Tình hình nợ BHXH tính đến tháng 4 năm 2018
Ngày ban hành:
14/05/2018
Ngày có hiệu lực:
14/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo số 749/BHXH-BC, Tình hình tham gia BHYT HS-SV năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
27/04/2018
Ngày có hiệu lực:
27/04/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo 770/BC-BHXH, Tình hình nợi BHXH kéo dài trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp khắc phục nợ trong thời gian tới
Ngày ban hành:
04/08/2017
Ngày có hiệu lực:
04/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực