Số / Ký hiệu: NĐ 62/2009/NĐ-CP
Trích yếu: NĐ 62/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và Hướng dẫn một số điều của Luật BHYT
Loại văn bản:
Nghị định
Cơ quan ban hành:
Trung ương
Lĩnh vực:
Trung ương
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/07/2009
Ngày có hiệu lực:
01/10/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
NĐ 62/2009/NĐ-CP: NĐ 62/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và Hướng dẫn một số điều của Luật BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN