Số / Ký hiệu: 23/2005/ QĐ-BYT
Trích yếu: 23/2005/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh
Loại văn bản:
Quyết Định
Cơ quan ban hành:
Trung ương
Lĩnh vực:
Trung ương
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
30/08/2005
Ngày có hiệu lực:
30/08/2005
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
23/2005/ QĐ-BYT: 23/2005/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh
Nội dung trong tệp đính kèm
23/2005/ QĐ-BYTKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN