Số / Ký hiệu: 58/2014/QH13
Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Loại văn bản:
Thông Tư Liên Tịch
Cơ quan ban hành:
Trung ương
Lĩnh vực:
Trung ương
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày có hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
58/2014/QH13: Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Nội dung trong tệp đính kèm