Số / Ký hiệu: Thông báo số 1861_TB-BHXH
Trích yếu: Thông báo số 1861_TB-BHXH Danh mục các văn bản cần đọc tháng 4 năm 2017
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Trung ương
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
19/05/2017
Ngày có hiệu lực:
19/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Thông báo số 1861_TB-BHXH: Thông báo số 1861_TB-BHXH Danh mục các văn bản cần đọc tháng 4 năm 2017
Nội dung trong tệp đính kèm