Số / Ký hiệu: Thông báo về danh sách chữ ký, mẫu dấu của bác sĩ
Trích yếu: Thông báo về danh sách chữ ký, mẫu dấu của bác sĩ
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
Tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Người kí:
Ngày ban hành:
24/04/2017
Ngày có hiệu lực:
24/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Thông báo về danh sách chữ ký, mẫu dấu của bác sĩ: Thông báo về danh sách chữ ký, mẫu dấu của bác sĩ
Nội dung trong tệp đính kèm