Số / Ký hiệu: 05/2017/TT-BNV
Trích yếu: Thông Tư 05/2017/TT-BNV, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV và Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ ...
Loại văn bản:
Thông Tư
Cơ quan ban hành:
Trung ương
Lĩnh vực:
Trung ương
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
15/08/2017
Ngày có hiệu lực:
15/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
05/2017/TT-BNV: Thông Tư 05/2017/TT-BNV, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV và Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ ...
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN