Số / Ký hiệu: 866/BHXH-CST
Trích yếu: Công văn 866/BHXH-CST, V/v Chốt sổ BHXH điện tử không nộp kèm sổ BHXH bản giấy.
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày có hiệu lực:
26/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
866/BHXH-CST: Công văn 866/BHXH-CST, V/v Chốt sổ BHXH điện tử không nộp kèm sổ BHXH bản giấy.
Nội dung trong tệp đính kèm