Số / Ký hiệu: 10BHXHKH/BĐTKH
Trích yếu: Danh sách các điểm chi trả tại xã, phường, thị trấn của Bưu điện tỉnh Khánh Hòa.
Loại văn bản:
Khác
Cơ quan ban hành:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Khác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
03/09/2019
Ngày có hiệu lực:
03/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
10BHXHKH/BĐTKH: Danh sách các điểm chi trả tại xã, phường, thị trấn của Bưu điện tỉnh Khánh Hòa.
Nội dung trong tệp đính kèm