Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Tỉnh Khánh Hòa (134)
Trích yếu: Văn bản số 994/BHXH-CDBHXH về việc thực hiện văn bản số 4644/BHXH-CSXH
Ngày ban hành:
25/11/2016
Ngày có hiệu lực:
25/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản số 1006/BHXH-CST về rà soát công tác cấp thẻ BHYT năm 2017
Ngày ban hành:
28/11/2016
Ngày có hiệu lực:
28/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: văn bản số 1002/BHXH-CĐBHXH về việc hướng dẫn thanh toán chi phí giám định y khoa
Ngày ban hành:
28/11/2016
Ngày có hiệu lực:
28/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản số 974/BHXH-KT&TN về tăng cường khai thác tham gia BHXH, BHTN năm 2016
Ngày ban hành:
18/11/2016
Ngày có hiệu lực:
18/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo số 104/BC-BHXH về tình hình nợ BHXH đến tháng 10/2016
Ngày ban hành:
14/11/2016
Ngày có hiệu lực:
14/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo số 109/BC-BHXH về tình hình thực hiện các dịch vụ hợp tác 9 tháng đầu năm 2016 giữa BHXH tỉnh Khánh Hòa và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa
Ngày ban hành:
17/11/2016
Ngày có hiệu lực:
17/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: công văn số 963/BHXH-Kt&TN về việc khởi kiện ra tòa đối với các đơn vị vi phạm phap luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội năm 2016
Ngày ban hành:
16/11/2016
Ngày có hiệu lực:
16/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản số 963/BHXH-KT&TN V/v khởi kiện ra tòa án đối với các đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH năm 2016
Ngày ban hành:
16/11/2016
Ngày có hiệu lực:
16/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực