Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Tỉnh Khánh Hòa (134)
Trích yếu: công văn số 716/BHXH-QLT về việc cử người tham gia chuẩn hóa, rà soát dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT tại đơn vị
Ngày ban hành:
12/09/2016
Ngày có hiệu lực:
12/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Liên tịch số 06/BHXH-TĐ về việc tăng cường công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với học sinh sinh viên
Ngày ban hành:
18/08/2016
Ngày có hiệu lực:
18/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: công văn số 691/BHXH-QLT về việc thu hồi thẻ BHYT
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Liên tịch số 05/LT-BHXH-GDĐ, hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
18/08/2016
Ngày có hiệu lực:
18/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản số 644/BHXH-QLT, về tình hình tham gia BHYT học sinh-sinh viên niên học 2015-2016
Ngày ban hành:
18/08/2016
Ngày có hiệu lực:
18/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo số 69/BC-BHXH về tình hình nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tháng 7 năm 2016
Ngày ban hành:
12/08/2016
Ngày có hiệu lực:
12/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 551/BHXH-QLT, ngày 19/7/2016 V/v ứng dụng CNTT thực hiện hiệu chỉnh bỗ sung dữ liệu trong chương trình SMS
Ngày ban hành:
19/07/2016
Ngày có hiệu lực:
19/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo số 60/BC-BHXH, ngày 26/7/2016 V/v báo cáo tình hình thực hiện các dịch vụ 6 tháng đầu năm 2016 giữa BHXH tỉnh Khánh Hòa và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa
Ngày ban hành:
18/07/2016
Ngày có hiệu lực:
18/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực