Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (366)
Trích yếu: Hướng dẫn thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
08/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giao dịch điện tử
Ngày ban hành:
05/02/2020
Ngày có hiệu lực:
05/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Liên thông thủ tục Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất với Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày ban hành:
09/12/2019
Ngày có hiệu lực:
09/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc gia hẹn thẻ năm 2020
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện Hội nghị đối thoại với đơn vị sử dụng lao động lần 02.
Ngày ban hành:
22/11/2019
Ngày có hiệu lực:
22/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn,1154/CNTT-PM,V/v nâng cấp phần mền TST đáp ứng công văn số 3045/BHXH-BT, 3046/BHXH-TS
Ngày ban hành:
02/10/2019
Ngày có hiệu lực:
01/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2019.
Ngày ban hành:
07/10/2019
Ngày có hiệu lực:
07/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách các điểm chi trả tại xã, phường, thị trấn của Bưu điện tỉnh Khánh Hòa.
Ngày ban hành:
03/09/2019
Ngày có hiệu lực:
03/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực