Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (366)
Trích yếu: Báo cáo số 2007/BC-BHXH tình hình nợ BHXH tính đến 31/08/2019
Ngày ban hành:
11/09/2019
Ngày có hiệu lực:
11/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị Quyết 05/2019/NQ-HĐTP, Hướng dẫn xử lý tội gian lận và chốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Ngày ban hành:
15/08/2019
Ngày có hiệu lực:
01/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 1791/LT-BHXH-GDDT, Hướng dẫn về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
Ngày ban hành:
12/08/2019
Ngày có hiệu lực:
12/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾ HOẠCH 2353/KH-BHXH, Tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”
Ngày ban hành:
28/06/2019
Ngày có hiệu lực:
28/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 866/BHXH-CST, V/v Chốt sổ BHXH điện tử không nộp kèm sổ BHXH bản giấy.
Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày có hiệu lực:
26/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết Định 166/QĐ-BHXH, Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
29/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thống báo 479/TB-BHXH, V/v cấp lại, cấp đổi thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và giải quyết chế độ trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần cho nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh khánh Hòa
Ngày ban hành:
19/03/2019
Ngày có hiệu lực:
19/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 3025/BHXH-CST V/v gia hạn thẻ BHYT năm 2019
Ngày ban hành:
18/12/2018
Ngày có hiệu lực:
18/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực