Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (366)
Trích yếu: Công văn 2523/BHXH-GĐYT, V/v thông báo cơ sở KCB BHYT đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu
Ngày ban hành:
31/10/2018
Ngày có hiệu lực:
31/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện Quyết định 888/QĐ-BHXH, ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
06/08/2018
Ngày có hiệu lực:
06/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo 2172/BC-BHXH, Tình hình nợ BHXH kéo dài trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp khắc phục nợ trong thời gian tới
Ngày ban hành:
21/09/2018
Ngày có hiệu lực:
21/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo 2079/BC-BHXH, tình hình tham gia BHYT học sinh - sinh viên năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
13/09/2018
Ngày có hiệu lực:
13/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 1850/LT-BHXH-GDĐT, về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
23/08/2018
Ngày có hiệu lực:
23/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cao 1780/BC-BHXH, Tình hình nợ BHXH tính đến tháng 7/2018
Ngày ban hành:
15/08/2018
Ngày có hiệu lực:
15/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 929/QĐ-BHXH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ...
Ngày ban hành:
26/07/2018
Ngày có hiệu lực:
01/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 772/QĐ-BHXH về việc Công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXHVN
Ngày ban hành:
15/06/2018
Ngày có hiệu lực:
15/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực