Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (70)
Trích yếu: CV 2283/BHXH-CSYT Tổ chức KCB BHYT tại trạm y tế xã
Ngày ban hành:
04/06/2010
Ngày có hiệu lực:
04/06/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV 2097/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
25/05/2010
Ngày có hiệu lực:
25/05/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV 2147/BHXH-CSYT giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT
Ngày ban hành:
31/05/2010
Ngày có hiệu lực:
31/05/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ 1111/QĐ-BHXH ban hành quy định quản lý Thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
25/10/2011
Ngày có hiệu lực:
25/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 4024/BHXH-CSYT thông báo cơ sở KCB ban đầu cho đối tượng bên ngoài đăng ký.
Ngày ban hành:
25/11/2008
Ngày có hiệu lực:
25/11/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 82/QĐ-BHXH Ban hành Quy định về tổ chức hợp đồng KCB, giám định, chi trả chi phí KCB quản lý và sử dụng quỹ BHYT
Ngày ban hành:
20/01/2010
Ngày có hiệu lực:
20/01/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực