Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (365)
Trích yếu: Tăng cường thực hiện việc kiểm soát chi khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày ban hành:
23/04/2020
Ngày có hiệu lực:
23/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH
Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày có hiệu lực:
21/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về việc ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH
Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày có hiệu lực:
21/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Rà soát, kiểm tra việc nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội nhằm trục lợi
Ngày ban hành:
16/04/2020
Ngày có hiệu lực:
16/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, mở tài khoản cá nhân để giao dịch điện tử
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày có hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI QUA CÁC ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA BIDV
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày có hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và 5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
14/04/2020
Ngày có hiệu lực:
14/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
08/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực