Thông báo về việc mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Kiên Giang

14/11/2016 07:48 AM


Thông báo về việc mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Kiên Giang

        Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động nộp tiền đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kiên Giang

        Số tài khoản chuyên thu VNĐ: 75010009891004

        Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang thông báo số tài khoản giao dịch trên để các đơn vị sử dụng lao động biết để giao dịch nếu có nhu cầu.